Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 800 ansatte, hvor over 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.

Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring har ansvar for FFIs strategiutvikling og overordnede virksomhetsstyring. Til denne avdelingen ligger ansvaret for å koordinere og prioritere instituttets leveranser for å ivareta ADs vedtektsfestede rolle som teknologisk rådgiver for forsvarsministeren, og for å sikre god understøttelse av AD i utøvelsen av denne rollen. Avdelingen har et særskilt ansvar for å ivareta de overordnede styrings-, ledelses-, og kontrollprosessene ved FFI, herunder forskningsprosessene. Det ligger til stillingens ansvarsområde å sikre at FFI har hensiktsmessige kjerne- og støtteprosesser, herunder gjennomføre forestående endringer med nødvendig myndighet.

Avdelingen har ansvar for strategi, økonomi- og virksomhetsstyring, strategisk samarbeid, strategisk HR, strategisk sikkerhet og beredskap, strategisk kommunikasjon, strategisk IKT og internkontroll. Som leder blir du sentral i å ivareta, utvikle og modernisere instituttets arbeid med strategier, planer og virksomhetsstyring.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og inngår i instituttets ledergruppe. Avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring har i overkant av 30 medarbeidere.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Du har lang og god erfaring innen strategiutvikling, virksomhetsstyring med mål- og resultatstyring, overordnet planlegging og økonomistyring. Du må ha god forståelse av forholdet mellom administrasjonen, styret og departementet i styringen av instituttet.

Du mestrer å være et strategisk knutepunkt for mange grupper, prosjekt og initiativ. Det er viktig at du er nysgjerrig og nytenkende, med evne til å bidra til instituttet kan sikre at våre FoU-miljøer kan levere resultater av høy kvalitet. Gode evner til samarbeid, samhandling og kommunikasjon er viktig i denne rollen. Det vil legges vekt på evne til strategisk tenkning og evne til å se instituttet som helhet. Rett kandidat er motiverende og inspirerende som leder, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne. På FFI verdsettes integritet og etterrettelighet.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor særlig til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.
Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Kenneth Ruud, Administrerende direktør, tlf. 900 98 353, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester som er relevante for stillingen, innen 2. mai 2022. Ref.nr. er 2022/00848.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis iht. krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referansenr:

2022/00848

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

2. mai 2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kjeller

Kontaktpersoner:

Kenneth Ruud

mob: +47 900 98 353

Rune Frøyslie

mob: 40 28 21 50

Hjemmeside:

www.ffi.no

Adresse:

Instituttveien 20 2007 Kjeller