Krever økt lønn for alle

LO-forbundene i kommunal sektor (LO Kommune) krever et lønnsløft for alle i årets lønnsoppgjør.

Forhandlingssammenslutningen skriver at de legger rammen fra frontfaget til grunn for sine krav. Frontfaget endte med en samlet ramme for oppgjøret på 3,7 prosent.  

LO Kommune vil sikre økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg og sikre at mindrelønnsutvikling kompenseres. Det pekes også på at årslønnsveksten i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO kommune krever at differansen mellom avtalt og reell lønnsvekst i 2021 kompenseres i årets oppgjør. 

– Vi i Creo krever at hele laget skal med. Alle merker økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, derfor må alle få et godt lønnsoppgjør, og lønna må løftes fra bunnen. Vi må også fortsette kampen for likelønn og for at folk får uttelling for kompetanse, sier Creos forbundsleder Hans Ole Rian.

Onsdag 6. april ble det samlede kravet fra LO kommune, som Creo er en del av, overlevert KS. 

– Pandemien viste at vi er avhengige av hele laget, fortsetter Rian. Det gjelder helsearbeidere, lærere og kulturskolelærere, de som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap og en rekke andre grupper. I år er det høye strømpriser og den voldsomme prisveksten etter krigen i Ukraina som danner det økonomiske bakteppet for lønnsoppgjøret, også i offentlig sektor. 

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. 

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer