Tore Nordviks musikkpris

En pris fra Creos vederlagsfond

Styret i Creos vederlagsfond har i tråd med fondets vedtekter besluttet å opprette en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Vil hedre Nordvik

Styret vil hedre Tore Nordvik – tidligere forbundsleder i Norsk musikerforbund, nå Creo, ved å kalle opp prisen etter ham. Nordvik var en dyktig organisasjonsbygger og sterkt medvirkende til etableringen av Gramo som i tillegg til Norwaco utgjør inntektskilden til Creos vederlagsfond. Som frilansmusiker var Tore Nordvik spesielt opptatt av også denne gruppens rettigheter og arbeidsvilkår.

Deles ut på Creos landsmøte

Prisen skal etter planen deles ut for første gang på Creos landsmøte i november og er på 150 000 kroner. Det er oppnevnt en prisjury bestående av Trond Erikson (leder), Trine Knutsen, Unni Løvlid, Eirik Hegdahl og Samsaya som skal nominere kandidater til vederlagsfondets styre.

Forslag til kandidater

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til prisen. For å bli vurdert må kandidaten ha blitt foreslått av minst tre enkeltpersoner. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Frist for innsending av forslag til priskandidater er 15. mai 2022.

Forslagene sendes inn på e-post til nordvikprisen@creokultur.no.

Illustrasjon: Knut Løvås