Utsatt oppstart av fagskole truer kulturbransjen

50 % av arrangører mangler sceneteknisk personell. Creo krever at kunnskapsministeren griper inn etter at fagskole for teknikere ble utsatt av NOKUT.

Høsten 2022 var det planlagt studiestart for utdanning innenfor sceneteknikk og produksjon. Nå har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) utsatt Fagskolen Oslos søknad om akkreditering, og dermed satt i kulturbransjen på spill. Uten akkreditering fra NOKUT blir det ikke studiestart for utdanningen.

– Dette er kritisk for kulturlivet som allerede sliter med stor kompetanseflukt og lav rekruttering til de scenetekniske yrkene, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur. Han frykter avlyste konserter og arrangementer grunnet bemanningstrøbbel.

Mangler personell

Etter to år med nedstengning har minst 20% av arbeidskraften innenfor sceneteknisk personell gått tapt. Om vi i tillegg inkluderer alle selvstendig næringsdrivende i bransjen vil tallet antageligvis være mye høyere. Foreløpige tall fra Kulturrom avdekker at 50 % av arrangører mangler teknikere for å kunne gjennomføre arrangementer.

– Dette er dramatiske tall for kulturlivet og NOKUTs utsettelse av søknadsbehandlingen gjør bransjen enda mer sårbar årene fremover. Det er et dårlig signal å sende til en hardt prøvet bransje.

Initiativ fra partsamarbeidet

Den planlagte fagskoleutdanningen vil være viktig for den langsiktige utviklingen i bransjen, og ikke minst for å motivere teknikere til å bli i bransjen, forteller Rian.

Fagskoleutdanningen kom til som et initiativ fra partsamarbeidet mellom Virke og Creo, som har løftet utdanningen som det viktigste grepet for å komme ut av pandemikrisen.

– Om bransjen ikke raskt får en permanent ordning for rekruttering og kompetanseutvikling, ser bransjen konturene av en langvarig krise hvor det ikke finnes folk til å bygge scener, avvikle lyd, lys eller video.

Krever at kunnskapsministeren griper inn

Både dagens og forrige regjering har uttalt å prioritere satsningen på fagskoleutdanning for å møte behovene i arbeidslivet. Likevel har ikke NOKUT nok ressurser til å behandle søknader som kommer inn.

– Virke og Creo krever at kunnskapsministeren kommer på banen, og sikrer at NOKUT behandler søknaden slik at fagskolen kan gjennomføre det planlagte studieløpet med oppstart høsten 2022. Om dette utsettes blir konsekvensene alvorlige, avslutter Rian.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer