Creos minstesatser økes med 3,4 prosent

Med virkning fra 1. april 2022 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 3,4 prosent. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge 2020-21, slik den i februar ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. april, og hvor avtale ennå ikke er inngått. For allerede inngåtte avtaler brukes de gamle satsene, selv om oppdraget finner sted etter 1. april.

Legg merke til at honorarberegningen for seminarer og dommeroppgaver har fått oppdatert ordlyd.

De nye satsene er som følger:

Studio fonogram 
Min. 1 360 pr. time; min. 3 timer.
Tid brukt til innstudering kommer i tillegg, og følger anbefalt minstesats for studio fonogram.

Konsert 
Min. 5 015 pr. musiker pr. konsert.

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
Kr 3 760 for prøve opptil 3 timer
Kr 835 per påbegynt time ut over 3

Musikalsk ansvarlig
Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Turnéleder
Hvis ikke utøver/tekniker: Konsertsats
Hvis utøver/tekniker: Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)
Kr 500 pr. time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt
Kr 500 pr. time

Operasolister
Anbefalt minstehonorar for en produksjon på 6 uker, inklusive egen innstuderingstid:
Liten rolle: 148 000
Mellomstor rolle: 209 000
Ledende rolle: 293 000

Seminarer 
Min. 885 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 500 per time.

Dommere ved kor-, korps- og orkesterkonkurranser 
Min. 885 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 500 per time.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 390
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 680 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Konsertteknikere
Min. 4 770 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 750
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5 810
Ukesgasje: Min. 20 675 – 29 040

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 690
Timegasje: Min. 1 455 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5 810
Ukesgasje: Min. 26 145

Smartkortet blir oppdatert med de nevnte satsene 1. april 2022.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer