Dette gjør Bayer for å bistå Ukraina

Selskapet har 700 ansatte i det krigsrammede landet som står ovenfor en kritisk og uforutsigbar situasjon.

– Vårt prioriterte fokus er å ta vare på dem og deres familier. Vi har stengt ned det meste av vår virksomhet, men utbetaler full lønn til alle ansatte og bidrar i tillegg med finansiell støtte etter behov, husly og evakueringshjelp. Alle våre ukrainske ansatte har dessuten tilgang på en døgnåpen hot-line hvor de til enhver tid kan komme i kontakt med kvalifiserte representanter for selskapet, sier kommunikasjonssjef i Bayer, Frode Nakkim.  

-Bayer fordømmer den brutale aggresjonen som Russland utviser mot en suveren nasjon. Angrep som dette krever en helt klar holdning, og folket i Ukraina kan fullt og helt stole på vår solidaritet og støtte, fortsetter han.

Frode Nakkim.

Donerer fra egen lomme

Bayer-ansatte har donert om lag 9 millioner kroner fra egen lomme gjennom en røde kors kampanje. – Vi matcher til enhver tid beløpet som de ansatte donerer, sier Nakkim.

Uavhengig av dette har Bayer etablert et katastrofehjelpsfond på 30 millioner kroner, og gitt både økonomisk bistand og donasjon av helseprodukter. Eksempler på dette er antibiotika og sterilt medisinsk utstyr på forespørsel fra den Ukrainske regjeringen. Til tross for den voldsomt krevende situasjonen i landet har forsendelsen ankommet Ukraina, hvor den vil bistå i den medisinske situasjonen for flere titalls tusen pasienter.

I tillegg har Bayer-ansatte i andre land på eget initiativ satt opp en plattform der ansatte tilbyr bolig til ukrainske kollegaer på flukt. Til nå har nesten 1000 Bayer-ansatte i nærliggende land stilt rom, leiligheter og hus til disposisjon.

Videre arbeider selskapet med å sørge for at landbruksproduksjonen i Ukraina ikke stagnerer som følge av konflikten. – Som et fullverdig livsvitenskapsselskap, gjør vi også alt vi kan for at ukrainske bønder skal kunne sikre innhøsting av avlinger i 2022. Fortsatt matproduksjon er helt avgjørende for befolkningen i Ukraina, og Bayer leverer frø og andre landbruksprodukter slik at flest mulig bønder skal kunne så før såtiden løper ut om få uker, sier Nakkim.

Frode Nakkim.

Suspenderer all unødvendig pengebruk i Russland og Hviterussland

Bayer har stanset all virksomhet i Russland og Hviterussland som ikke er helt essensiell for levering av nødvendige helse- og landbruksprodukter. Det gjøres dermed ingen investeringer, og all markedsføring og salgsfremmende virksomhet er suspendert, samtidig som man ikke forfølger nye forretningsmuligheter.

Selskapet skriver også på sine nettsider at man ønsker å fortsette å distribuere livsviktige og nødvendige medisiner i områder det trengs, som for eksempel medisiner for behandling av kreft og kardiovaskulære sykdommer. Å stanse disse leveransene mener selskapet ville stride imot sine egne kjerneverdier og ville ikke vært etisk forsvarlig.

– Det er røster som ber om fullstendig stopp i levering av alle våre produkter til Russland og Hviterussland, og vi forstår det synspunktet. Sier Nakkim. – Den russiske invasjonen reiser moralske og etiske spørsmål for alle selskaper, fortsetter han.

Krisen i Ukraina påvirker allerede tilgangen til mat i utsatte områder som Afrika og Midtøsten da Russland og Ukraina samlet sett står for en fjerdedel av verdens hveteeksport.

-Vår posisjon er at denne meningsløse krigen allerede har tatt for mange liv. Som et livsvitenskapsselskap har vi også en etisk forpliktelse til å levere nødvendige helse- og ernæringsprodukter til sivilbefolkningen i alle land vi opererer i. For vekstsesongen 2022 har vi allerede gitt viktige landbruksprodukter til bønder i Russland for å lindre ytterligere press på det globale matsystemet, sier Nakkim. – Vi vil likevel overvåke den politiske situasjonen nøye og ta stilling til videre forsyninger, avhengig av at Russland stopper sine uprovoserte angrep på Ukraina og vender tilbake til en vei for internasjonalt diplomati og fred, fortsetter han.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer