Helsenæringen må inkluderes i arbeidet med ny folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet rundt en ny folkehelsemelding, som skal legges frem våren 2023. Politikerne våre må ha en plan for hvordan vi skal sikre bedre helse for alle, og norsk næringsliv er en viktig brikke her.

Departementet skriver på regjeringens nettsider at de ønsker innspill til arbeidet med den nye folkehelsemeldingen fra aktører i alle samfunnssektorer, et viktig arbeid som nå påbegynnes.

I perspektivmeldingen (Meld. St. 14 2020–2021) pekes det blant annet på økte utgifter til Folketrygden og helse- og omsorgstjenester, fremtidige bærekraft for helsetjenestene, opprettholdelse av velferdsmodellen – og behovet for å skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Helseindustri er en sentral aktør her.

Les hele kronikken i Dagens medisin her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer