Foto: Ingvill Sunnby

Norges Håndballforbund og Redd Barna skal jobbe sammen for å inkludere flere barn i fritidsaktiviteter.

Avtalen ble signert i januar og gjelder i første omgang de neste tre årene, altså ut januar 2025.

Som følge av krigen i Ukraina, har Redd Barnas budskap allerede vært å se på NHF sine flater. Redd Barna og NHF vil bruke den kommende perioden til å etablere ulike samarbeidsformer som ivaretar partnerskapets formål.

– Vårt felles mål er at flest mulig barn i Norge skal være inkludert i lek og fritid. Redd Barna er en organisasjon som jobber for barns rettigheter verden over, også i Norge. Vi kjemper for at alle skal få muligheten til å delta. Målet er at samarbeidet skal bidra til å gjøre en forskjell for barn som står utenfor i idretten, sier partneransvarlig i Redd Barna, Anna-Elisabeth Flinstad.

Norges Håndballforbund har over en lengre periode ikke hatt noe formalisert samarbeid med en humanitær organisasjon.

– NHF er en toneangivende aktør i idrett og samfunn, og en av de største organisasjonene i Norge rettet mot barn og unge. Som en organisasjon av denne størrelsen har vi en viktig samfunnsrolle og stemme på mange områder, sier markedssjef Vegard Vonheim.

– Vi har lenge hatt et ønske om å etablere et samarbeid med en humanitær organisasjon som deler våre verdier, og da var Redd Barna en god match for oss. Både NHF og Redd Barna har barn og unge som målgruppe, og vi jobber med flere fellesområder, blant annet inkludering av funksjonshemmede, lavinntektsfamilier og integrering, samt rekruttering av barn til fritidsaktiviteter, legger han til.

– Det er mange barn som ikke har kommet tilbake til idretten etter nedstengningen. Vi ønsker sammen å sørge for at de som ikke har noen fritidsaktiviteter å delta på, skal vite om mulighetene som håndballen tilbyr. Vi ønsker å styrke hverandres arbeid med inkludering og trygghet for barn, sier Flinstad i Redd Barna.

Av Maria Kurth