Helseminister Ingvild Kjerkol har svart på henvendelse fra Bård Hoksrud (FRP) og Tobias Drevland Lund (R) om den mulige nedleggelsen av Palla Pharma Norway AS og fabrikklokalene i Kragerø.

Dersom Palla Pharma Norway AS ikke klarer å skaffe nye eiere eller friskt kapital for å sikre driften produksjonen i Kragerø, risikere selskapet å gå konkurs.

På spørsmål fra Hoksrud om hvordan regjeringen vil sikre fremtidig produksjon av legemidler i Kragerø, svarte Kjerkol med å vise til hurdalsplattformen hvor det ble fremlagt at regjeringen vil ta et større nasjonalt og globalt ansvar or å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner.

Avhengig av flere norske produsenter av legemidler

Vi er helt avhengig av flere norske produsenter av legemidler – ikke færre. Derfor er det nødvendig at man finner en løsning, slik at driften på Kragerø ikke avsluttes, skrev Hoksrud i sin begrunnelse.

Hoksrud poengterte at bedrifter som Palla Pharma Norway AS er viktige for å sikre produksjon av legemidler i Norge. Videre presiserer han at om bedriften slåes konkurs så er det ikke bare et tap for norsk produksjon av legemidler, men også de 80 ansatte som arbeider på produksjonsanlegget i Kragerø.

Drevland Lund viste til at som følge av at mange av tablettene på det norske markedet produseres i utlandet ble det mangel på medisiner i Norge under pandemien.

Arbeider for å delta i EUs samarbeid om helseberedskap og kriserespons

Kjerkol la i sitt svar vekt på at både markedet og forsyningslinjene for legemiddelproduksjon er globale.

-Norge er et lite marked. Samtidig er det registrert over 1600 ulike virkestoff med markedsføringstillatelse i Norge, i form av over 2600 ulike legemiddelnavn (per 1. januar 2021). Nasjonal selvforsyning som strategi for å ivareta legemiddelberedskapen er således urealistisk, både for Norges del og i våre naboland. Når resten av Europa nå går sammen om fellesløsninger for å sikre tilgang i en fremtidig krise, er det derfor svært viktig at vi ikke blir stående utenfor. Regjeringen arbeider for å delta i EUs samarbeid om helseberedskap og krisrespons, for gjennom dette blant annet å kunne ivareta befolkningens tilgang til kritiske legemidler i en helsekrise, skriver hun i sitt svar.

-Gjennom ambisjonen om styrket europeisk beredskap som ligger i HERA, vil dette også innebære en utvikling av helsenæringen i Europa. Det betyr muligheter for bærekraftige produksjonsbedrifter i Norge. Finansieringen av arbeidet for å styrke forsyningssikkerheten kommer i programmer som Norge deltar i, som EU4Health og Horisont Europa. Jeg oppfordrer norske bedrifter til å følge med på utlysninger i regi av disse programmene. Det næringsrettede virkemiddelapparatet ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og forvaltes i hovedsak av ulike virkemiddelaktører som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Det er virkemiddelaktørene som skal og best kan vurdere hvilke av deres ordninger som kan egne seg for ulike prosjekter, avslutter hun.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer