Innspill: LMI har kommentert Representantforslag 108 S (2021–2022) om å styrke investeringene i norsk helsenæring.

Les LMIs kommentar på representantforslaget hvor vi mener forslaget bør konkretiseres, blant annet ved at stortinget bør be regjeringen om å etablere et nordisk innovasjonssenter for moderne vaksineteknologi og biologiske legemidler.

LMI berømmer Venstre for å sette helsenæringen på dagsorden gjennom eget representantforslag om å styrke investeringene i denne næringen. Dette vil bidra til å forsterke føringene i stortingsmeldingen om Helsenæringen, Meld. St. 18 (2018–2019) samt bygge opp under regjeringens ambisjon om å styrke helsenæringen i Hurdalsplattformen.

Vi har ikke behov for flere byråkratiske mellomledd, men heller at vi styrker fokus på innovasjon og konkurransekraft i de nasjonale råd og utvalg vi allerede har etablert. HelseOmsorg 21-rådet er allerede etablert (i 2013), med visjonen: Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse. HO21-rådet er den eneste arenaen hvor alle sektorer innenfor helse møtes, og er i utgangspunktet rigget for at man kan operasjonalisere ønsket politikk og fremme offentlig-privat samarbeid.

Skal Norge vinne fram i den internasjonale konkurransen innen helsefeltet, er vi nødt til å satse der vi er gode og har forutsetninger til å vinne i kampen om investeringene eller markedsposisjonene.

Les LMIs innspill i sin helhet her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer