LMIs årlige statistikkutgivelse, Tall og fakta, er nå publisert for 2022. Som i fjor er publikasjonen i webversjon.

I år har vi også laget en PowerPoint-versjon med alle tabellene, slik at det er lettere å bruke publikasjonen i presentasjoner.

Les Tall og fakta 2022 her.

Webutgivelsen av LMIs utgivelse Tall og fakta 2022 fungerer på alle plattformer og gir oss muligheten å oppdatere tallene underveis. Derfor er det noen områder hvor de nyeste tallene enda ikke er på plass, men som vil bli oppdatert så snart disse er klare.

Tall og fakta 2022

Legemiddelindustriens bransjeforening, Legemiddelindustrien (LMI), gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta, en statistikksamling som forteller litt om hva den forskningsbaserte legemiddelindustrien i Norge jobber med, og bidrar til.

Hovedkilden i Tall og fakta er LMIs datterselskap, Farmastat, men tall er også hentet fra andre relevante og troverdige kilder, som SSB, EFPIA, Statens legemiddelverk, for å nevne noen.

Tall og fakta er delt inn i syv kapitler. Startsiden finner du her, hvor du også kan klikke deg inn til de ulike kapitlene.

Informasjonen som finnes i Tall og fakta er viktig for en saklig debatt om medisiner og helsetjeneste, her kan du se tidligere års utgivelser.

Les Tall og fakta 2022 her.

Les saken:

https://www.lmi.no/2022/01/11/rekordmange-avslag-i-beslutningsforum-i-2021/embed/#?secret=h59kSpIfrY