LO fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

LO og Creo fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste. Vi krever, på lik linje med internasjonal og europeisk fagbevegelse, umiddelbar tilbaketrekking. Samtidig ber vi russisk fagbevegelse om å jobbe for dialog og fred.

Situasjonen er alvorlig. Russlands handlinger forårsaker store ødeleggelser og tap av menneskeliv. De har satt freden, utviklingen og stabiliteten vi har oppnådd de siste 30 årene i Europa i fare. De humanitære lidelsene i Ukraina er enorme, og vi kan vente oss store flyktningstrømmer ut av Ukraina de neste dagene.

  • LO bevilger inntil 1 million kroner til hjelpearbeid i Ukraina, nabolandene og her hjemme.
  • LO ber om tiltak for å sikre ukrainere trygg flukt ut av landet og redusere køene på grensestasjonene, iht. anbefalingene fra UNHCR.
  • LO ber om all mulig støtte til de demokratiske kreftene internt i Russland som nå risikerer livet ved å kreve fred og dialog.
  • LO ber alle her hjemme om å gjøre det de kan for å støtte Ukraina og våre europeiske søstre og brødre i landet.
  • LO oppfordrer alle til å strekke ut en støttende hånd til de russerne og ukrainerne som allerede bor og/eller oppholder seg i Norge, og som ikke bærer noe ansvar for Putins krigshandlinger.
  • LO ber norske myndigheter åpne dørene for at et stort antall ukrainske flyktninger kan søke ly her fram til de trygt kan komme hjem igjen.
  • LO oppfordrer samtidig alle her hjemme om også å være beredt til å støtte og hjelpe de ukrainske flyktningene som kommer.

Mange av LOs medlemmer vil berøres av den nye situasjonen i Europa. Det gjelder de som jobber i samfunnskritiske funksjoner, i forsvar og beredskap, i helse og sosialsektoren, transport og alle andre som er opptatt av å sikre fred.

Vi ber nå alle brette opp ermene og bidra.