I forbindelse med programmet på Oslo Life Science Konferansen 2022 ble det torsdag 17. februar markert åpning av det nye veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Åpning av Vekshuset for livsvitenskap, helse og teknologi. Fra venstre: Rektor ved UiO Svein Stølen, Dekan ved det medisinske fakultet Ivar Prydz Gladhaug, MN-dekan Solveig Kristensen og visedekan og innovasjonsdirektør Hilde Nebb.

Formålet med huset er en ytterligere sammensveising av akademia og næringslivet.

Huset skal være en viktig del av Oslo Science City og skal gjennom samarbeid mellom forskning og næring føre til innovasjon. Ideer som tidligere ikke har vært videreutviklet fordi man har manglet et system som støtter forskere og studenter i prosessen, skal få rom til å spire.

Rektor ved UiO, Svein Stølen holdt åpningstalen, hvor han drøftet veksthusets betydning for UiO internt, men også i relasjon til samspill med næringslivet og for Oslo Science City.

Stølen ble etterfulgt av prodekan for innovation og samfunnsrelationer ved det sundhedvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, Trine Winterø. Hun la frem en kort presentasjon om Danmarks innovasjonssenter «The Pipeline» og samspillet med innovasjonsøkosystemet i København.

Under åpningen holdt også Simone Mester og Torleif Tollefsrud Gjølberg, begge Ph.d. stipendiater, en presentasjon hvor de kunne basert på egne erfaringer fortelle om viktigheten av å få veiledning fra næringslivet for å kunne spisse og videreutvikle konsepter. Mester hadde også gjennom sitt utdanningsforløp deltatt i SPARK- programmet – et initiativ som legger til rette for at forskning skal utvikles til et kommersialiseringsnivå. Ved å la studentene utøve forskning samtidig som de lærte å omsette forskning i teknologi eller produkt, ble grunnlaget lagt for at Mester og Tollefsrud Gjølberg gikk fra innovative studenter, til stipendiater og i siste ende entreprenører som ønsker å starte en egen bedrift.

Simone Wester og Torleif Tollefsrud Gjølberg.

Lite innovasjon med bare økonomer

Åpningsseminaret ble avsluttet med en panelsamtale hvor deltagerne var Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Mari Sundli Tveit, Forskningsjef i Nykode Therapeutics, Mikkel W. Pedersen, Administrerende Direktør i Bayer AS, Jan Børge Jakobsen, Direktør Kristin Willoch Haugen i Innovasjon Norge Oslo og Viken og Forsker ved UiO/ Oslo Universitetssykehus Gunnveig Grødeland. Samtalen ble styrt av viserektor for forskning og innovasjon ved UiO, Per Morten Sandset.

Kristin Willoch Haugen var imponert over husets potensial og poengterte viktigheten av økt tilretteleggelse for samarbeid.

 -Det er fint å se et samarbeid på tvers av fakulteter. Vi må samarbeide mer, understrekte hun og la til – det blir lite innovasjon med bare økonomer.

LMIs seniorrådgiver Monica Larsen var til stede ved åpningen og er spent på å følge utviklingen i veksthuset:

Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

– Det er veldig kjekt å følge Livsvitenskapssatsingen ved UiO. Lanseringen av Veksthuset er innovasjonssatsingens hjerte. I veksthuset skal ideer modnes og hjelpes fram, og kunnskap skal anvendes og bidra til verdiskaping i samfunnet. Næringsliv og andre aktører inviteres inn, og det er lagt opp til en rekke aktiviteter som skal skape en god innovasjonskultur. LMI setter stor pris på dette initiativet. Veksthuset vil føre til ‘en vei inn’ for næringslivet, en vei inn for legemiddelindustrien for akademiske samarbeidsprosjekter, bidrag i mentorvirksomhet og undervisning, studentkontakt og internship-programmer. Sist, men ikke minst, vil Veksthuset være en vei inn for ‘scouting’, mulige partnerskap mellom internasjonale selskaper og norske biotech selskaper. Jeg vil gratulere UiO med et innovasjonsinitiativ som også treffer industriens businessmodell og behov. All honnør til lederskapet for satsingen med Hilde Nebb i spissen. LMI ser fram til samarbeidet, sier Larsen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer