Slik ble det det nye kamuflasjemønsteret til Forsvaret utviklet

Slik blir kamuflasjen på de nye norske uniformene fra 2023. Den nye kamuflasjen er vanskeligere å oppdage og gir bedre beskyttelse enn nåverende, lover forsker Gorm Krogh Selj.

Det er delte meninger om Forsvarets nye kamuflasjemønster. Bak mønsteret ligger årevis med forskning og testing.

Forrige uke ble Forsvarets nye uniformer lansert. Forsvaret har valgt tre helt nye typer kamuflasjemønstre som skal tas i bruk på de nye uniformene. 

  • Norsk skog
  • First entry (til utenlansoperasjoner)
  • Vinterkamuflasje

Etter at Forsvarets forum publiserte en smakebit på det nye mønsteret kom det reaksjoner i sosiale medier. Forskningsleder Lorns Harald Bakstad ved FFI sier at det nye mønsteret er spesialutviklet for å brukes i norsk natur.  

– Våre tester viser at det nye mønsteret er vanskeligere å oppdage enn alle andre kamuflasjetyper vi har testet. Dermed gir det også bedre beskyttelse, sier Bakstad.

Han mener det første bildet som ble publisert på nett i Forsvarets forum gir et galt bilde av hvordan uniformene ser ut. 

Datagenerert mønster

Arbeidet med de nye mønstrene startet allerede i 2012. Da fikk FFI i oppdrag fra Forsvarsmateriell å kommer med sine vitenskapelige anbefalinger til ny kamuflasje.

crop.jpg

FFI-forskerne har bokstavelig talt reist land og strand rundt for å samle inn farger og former fra norsk natur. Basert på dette har de utviklet en rekke kamuflasjevarianter som er testet ut på soldater.

Så skulle man kanskje tro at et designbyrå har vært inne i bildet. Det stemmer ikke. Mønstrene er faktisk generert av en datamaskin.

– Det gamle norske kamuflasjemønsteret var utgangspunktet for hele arbeidet vårt. Så har vi generert og testet ulike varianter, farger og mønstre underveis, forteller Gorm Krogh Selj.

Testene og utviklingen er gjort i samarbeid med Hærens våpenskole. 

Grundig testet

Forskerne har besøk mer enn 50 ulike steder i Norge med ulik type natur. Så har de kledd opp torsoer fra utstillingsdukker (det vil si overkropper uten armer og hode) med ulike kamuflasjemønstre, plassert dem i terrenget og tatt bilde under kontrollerte betingelser. 

Selve testene har foregått ved at soldater er plassert foran en skjerm, så har forskerne målt hvor lang tid det tar før soldatene oppdager dukken med kamuflasjemønster på hvert bilde. 

Gjennomsnittsverdien etter at flere hundre soldater har gått gjennom testene har bestemt hvilket kamuflasjemønster som har fått best score. Totalt sett er det brukt syv-åtte årsverk på utviklingsarbeidet.

– Gjennom undersøkelsen har vi sett klare forskjeller i hvor vanskelig det er å oppdage de ulike mønstrene, sier Selj. 

OR4A1941.JPG
«First entry», som er tiltenkt utenlandsoperasjoner, er testet i blant annet Rhodos og i Australia.

De FFI-utviklede mønstrene er sammenlignet med flere kommersielt tilgjengelige kamuflasjemønstre. Også Forsvarets gamle kamuflasje er testet. 

– Det gamle kamuflasjemønsteret gjorde det bra, men det nye mønsteret er en betydelig forbedring, forsikrer Selj. Han vil ikke røpe de konkrete tallene fra testene.

– Hvis dere nå har kommet frem til den vitenskapelig beste kamuflasjen. Hvordan forklarer dere at alle land, også de nordiske, har ulike uniformer? 

– Det har med naturen kamuflasjen forsøke å etterligne. Metoden du bruker for å teste variantene betyr selvsagt også noe. Du kan si vi har funnet det ideelle snittet av norsk natur, sier Bakstad.

– Det handler om å tilpasse seg naturen der vi skal operere.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer