HOD lover å prioritere nasjonal tilgangsløsning til helsedata

Fra LMI stilte Pål Hasvold fra AstraZeneca, som leder Helsedatautvalget, og seniorrådgiver Monica Larsen, som koordinerer det fra LMIs side.Legemiddelindustrien har hatt store forventninger til lansering av den nye Helseanalyseplattformen og den tilhørende nasjonale tilgangsløsningen som skulle komme på plass nå over påske. Like før jul kom meldingen om at hele helseanalyseplattformen er satt på vent

Torsdag hadde representanter for LMIs helsedatautvalg møte med statssekretær Ellen Moe Rønning-Arnesen om tilgang til helsedata.

Pål Hasvold.

Les også: Svært kritisk at Helseanalyseplattformen er satt på vent

Amerikansk sky-leverandør ble problematisk

Årsaken til at den settes på vent ligger i juridiske og omdømmemessige forhold, og er knyttet til en EU-domsavgjørelse som gjør det vanskelig å benytte en amerikansk sky-leverandør som var tenkt benyttet i helseanalyseplattformen.

– Bakgrunnen for møtet var å tydeliggjøre viktigheten av at arbeidet med tilgang til helsedata ikke stopper opp, selv om det parallelt jobbes med alternative plattformer for registerdata. LMI var tydelig på at en nasjonal tilgangsløsning med vedtaksmyndighet for å utlevere data må prioriteres. Regjeringen på sin side var veldig enig i denne prioriteringen, og har allerede fulgt opp med konkrete bestillinger i oppdragsbrevet til e-helsedirektoratet, sier Monica Larsen.

Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

Det vil likevel ta noe tid, mener Larsen.

– Vedtaksmyndigheten til en nasjonal tilgangsforvalter må forankres i egen forskrift. Forskriftsendringer har sine prosesser i det demokratiske systemet, men LMI ble lovet at dette arbeidet skulle prioriteres. I tillegg vil det bli sørget for at Helsedataservice, som skal forvalte den nasjonale tilgangsløsningen sammen med registereierne, har nok ressurser på plass, slik at de kan være operasjonelle når den endelige vedtaksmyndigheten er på plass.

Forskrift trolig på plass innen starten av 2023

Forskriften kan være på plass og vedtatt i løpet av høsten 2022 og tre i kraft sent på høsten eller tidlig på året 2023. I mellomtiden skal levering av data ut fra ‘gamle’ systemer prioriteres.

– LMI vil ha tett dialog med både departementet, e-helsedirektoratet og registereierne for å følge opp bestillingen i oppdragsdokumentet. Vi er alle tjent med at tilgang til helsedataene våre kommer raskt på plass, sier Larsen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer