Diplomkurs: Kliniske legemiddelstudier – for monitorer (CRA-kurs)

Norge mangler klinisk personell for å levere på ambisjonene vi har for industrifinansierte kliniske studier – blant annet Clinical Research Associate, CRA. LMI og danske Atrium (en del av LIF) inviterer derfor til kurs for…

Sammen med den danske legemiddelindustriforeningens kursorganisasjon Atrium arrangerer LMI et diplomkurs over fire dager for alle som jobber som, eller ønsker å jobbe som, monitorer av kliniske studier (Clinical Research Associate, CRA).

– Kliniske studier har over tid avtatt i Norge, men er nå fokus for en stor satsning fra norske myndigheter – med klar bestilling til industri og helsetjenesten om et økt antall studier – og et økt antall pasienter inkludert i studier – i Norge fremover. I den forbindelse har vi avdekket en manko i forhold til CRA-situasjonen. Vi har en mangel på kvalifiserte CRA-er i Norge og mange av de som jobber aktivt som CRA i Norge i dag nærmer seg pensjonsalder. Vi ønsker derfor å tilrettelegge kurs for å øke antallet CRA-er tilgjengelig i Norge, sier initiativtaker Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI.

Tid:
13.-16. juni 2022 – HOLD AV DATOEN, MER INFORMASJON KOMMER

Sted:
Sentralt i Oslo

Læringsmål:
Via dette kurset vil du få kunnskap om hvordan man jobber iht ICH-GCP og andre relevante regelverk og retningslinjer for gjennomføring av legemiddelstudier. Du vil få en forståelse for hvilke aktører som er involvert i godkjenning, gjennomføring og oppfølging av legemiddelstudier samt hvilket ansvarsområde de ulike aktørene har. Kurset vil også gi et frampeik på nye trender på studiefronten.

Målgruppe:
Sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å jobbe som Clinical Research Associate (CRA) i industrien, CRA-er som mangler formell kompetanse, men som i dag jobber i en CRA-rolle, samt øvrige som ønsker en innsikt i gjennomføring av kliniske studier i samarbeid mellom industrien og helsetjenesten. Det er en fordel med noe innsikt og erfaring fra legemiddelstudier og samarbeidet mellom industrien og helsetjenesten med tanke på gjennomføringen av disse.

Språk:
Kurset vil primært foregå på norsk, men enkelte av forelesningene vil bli gitt på engelsk, og mye av kursmaterialet vil være på engelsk.

Materiale:
I forkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt litteratur og materiale. Deler av dette vil være obligatorisk å ha gått gjennom på forhånd.

Antall:
Max antall deltakere er 35. Ved fullt kurs vil deltakere med faktisk rolle inn mot kliniske studier prioriteres.

Foredragsholdere:
Representanter for industri, klinikk, etikk-komit´é og legemiddelmyndighet i både Norge og Danmark.

Kursledere:
Hege Edvardsen (LMI), Margrethe Bjurstrøm (Boehringer-Ingelheim), Frode Bjerkely (MSD) og Sissel Nordheim (Novartis). LMIs clinical operations- gruppe vil også bidra i kursgjennomføringen.

HOLD AV DATOEN, MER INFORMASJON – OG MULIGHET FOR PÅMELDING – KOMMER SNART

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer