Åpent for nominering til hederskvelden

Denne sekstetten ble løftet fram under Håndballens hederskveld i 2019.Foto: Svein André Svendsen/NHF

Håndballens hederskveld for perioden 2019/22 arrangeres 7. mai. Nominere din favoritt før 15.02!

Lørdag 7. mai arrangeres Håndballens hederskveld. Det skjer i forbindelse med Håndballtinget i Sandefjord, og målet med tilstelningen er å hedre noen av norsk håndballs fremste bidragsytere. De som er med og skaper den gode aktiviteten, som bygger oppslutning rundt klubben og laget, som bidrar til økt begeistring og deltakelse.

Hedersprisene tildeles på bakgrunn av hele tingperioden. Med andre ord kan kandidatene nomineres i lys av det de har utrettet i årene 2019-2022.

For å finne dem som gjør det lille ekstra trenger vi din hjelp! 

Du kan nå foreslå din kandidat innen følgende kategorier:

Håndballens hederspris: Årets håndballklubb

Det er i klubben det skjer!

Årets håndballklubb kan komme fra topp, bredde, innendørshåndball og beachhåndball. Dette er en klubb som er veldrevet gjennom flere år, med stort fokus på utvikling av klubben og menneskene i den, herunder trenere, dommere, ledere og aktive. Årets håndballklubb tar en aktiv rolle i sitt lokalmiljø, og er et godt sted å være.

Håndballens hederspris: Årets hallbygger

Håndball for alle!

Tilstrekkelig med hallflater er avgjørende for at vi skal nå visjonen «Håndball for alle». Årets hallbygger kan være en klubb, en kommune, en region eller andre som har lagt ned spesielt stor innsats for at det er bygget ny(e) hall(er) eller håndballanlegg som gir økt tilgang til aktivitet for barn og unge. Samarbeid mellom frivillige, kommune og næringsliv teller positivt under denne kategorien. Hallen(e) må være ferdigstilt før nominasjonen.

Håndballens hederspris: Årets ungdomstrener

Flere spillere lenger!

Årets ungdomstrener er trener for lag med spillere mellom 13-19 år, og kan beskrives som en person som «ser» spillerne individuelt. Treneren har satset på å heve sin kompetanse, og kombinerer det å skape gode resultater med et godt lagsmiljø. Treneren er en meget sterk bidragsyter til å beholde flere spillere i klubben/laget over lengre tid.

Håndballens hederspris: Årets klubbutvikler

En enklere klubbhverdag!

Årets klubbutvikler er en person som møter klubben der den er, med høy grad av service og vilje til å støtte klubben i sin utvikling. Vedkommende er frivillig eller ansatt i norsk håndball, og jobber på oppdrag for norsk håndball. Årets klubbutvikler er kjent for både å se klubbens behov, igangsetting og oppfølging av tiltak.

Håndballens hederspris: Årets begeistrer

Etymologi: fra tysk begeistern, beånde, av be- og en avledning av Geist ‘ånd; sjel’, grunnbetydning ‘beånde’; etter fransk enthousiasmer, jf. entusiasme; se også begeistret, begeistring.

Dette er juryens egen pris, men den tar gjerne imot gode forslag til kandidater! Prisen deles ut til en person som gjør inntrykk gjennom sin innsats for norsk håndball. Dette er en person som vekker henrykkelse; som løfter og ildner folk til innsats, og som beveger, inspirerer og river med seg sine tilhørere og støttespillere. Denne personen begeistrer kort og godt dem som vedkommende møter.

Håndballens hederspris: Årets mangfoldspris

Åpen og inkluderende!

Årets mangfoldspris deles ut til en klubb, lag eller enkeltperson som utmerker seg for sitt arbeid for mangfold og inkludering. Dette stiller krav til relasjonsbygging, sosial deltakelse, likeverd og fellesskap gjennom deltakelse i norsk håndball – på eller utenfor banen.

Håndballens hederspris: Årets nyskapning

Tilhørighet!

Årets nyskapning deles ut til en klubb, lag eller enkeltperson som utmerker seg for sin evne til å finne nye veier og løsninger i en krevende situasjon. Vedkommende jobber godt med å holde aktiviteten oppe, er kreativ, hindrer frafall og gi et godt tilbud selv i disse vanskelige tider. Årets nyskapning bidrar sterk til at man fortsatt ønsker å tilhøre håndballfamilien.

Trykk her for å melde inn din kandidat! Frist for nominasjon er tirsdag 15. februar kl. 12.00.

Prisvinnerne inviteres til hederskvelden i Sandefjord, hvor utdeling vil finne sted.

Juryen for Håndballens hederskveld består av:
Leder: Tonje S. Jelstad, Forbundsstyret
Medlem: Siv Øye Carlsen, Forbundsstyret
Medlem: Per Otto Furuseth, NHF Ullevaal
Medlem: Ivar Magnus Karlstad, NHF Region Innlandet
Medlem: Marianne Rasch Johnsen, NHF Region SørVest

Av Lars Kvam

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer