LMI i møte med næringsministeren

Fredag 4. februar møttes representanter fra LMI med næringsminister Jan Christian Vestre (AP).

I løpet av en drøy halvtime ble det tatt opp en rekke temaer, blant annet hvordan legemiddelindustrien kan bidra til økt vekst i næringslivet, samt økt eksport og internasjonal handel. Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen, er svært fornøyd med møtets utfall.

Monica Larsen.

– Næringsministerens politiske agenda kan oppsummeres i fire kjernepunkter som er økt eksport, mer innvestering for internasjonal industri i forsknings og utviklingsprosjekter og produksjonsprosjekter i Norge. Det skal skapes arbeidsplasser og den aktiviteten skal være en del av det grønne skiftet, sier Larsen.

En godt rustet bidragsyter

Ifølge Larsen er legemiddelindustrien en del av løsningen med en omsetning på nesten 54 milliarder kroner, 26 milliarder i eksportinntekter og et stort potensial for å eksportere mer. Samtidig har legemiddelindustrien dobbelt så høy andel innhenting av egenkapital som olje og gassnæringen, og syv ganger større enn IKT-næringen og er dermed godt rustet til å være en sentral bidragsyter til å nå de nevnte målsetningene. Det er også forventet en årlig vekst på 7 prosent frem mot 2025, som vil resultere i en omsetning på 75 milliarder kroner.

– Hvorfor kan vi levere? Jo vi har gründerselskaper som gir innovasjonskraft, kunnskapsmiljøer i verdensklasse i tillegg til en stabil tilgang til ren energi, sier Larsen.

«Teslasatsning» for legemiddelindustrien

For å skape et attraktivt hjemmemarked for våre produsenter kreves det satsning på innovasjon. Da man skulle elektrifisere bilparken kom det mange insentiver for Tesla og man lagde en stor satsning, som viste seg å være virkningsfullt. En slik type satsning trengs også når det kommer til hjemmemarkedet i legemiddelindustrien, sier Larsen.

Møtet konkluderte med at næringsministeren vil komme tilbake til LMI med en tydeligere bestilling på hva han ønsker at industrien skal levere og en diskusjon om hvordan det skal skje.

– Han ønsker en dialog med LMI’s medlemmer om hvordan industrien kan bidra til å nå næringsministerens politiske agenda. Vi ble alle enige om at vi må handle nå, sier Larsen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer