Menon-rapport knyttet til samfunnsøkonomiske vurderinger av helsetiltak i Norge er nå publisert

Rapporten beskriver en systematisk inkonsistent praksis for hvordan statlige tiltak med helseeffekt vurderes i og utenfor helsesektoren. Les rapporten her.

Menon Economics har gjennomført en vurdering av dagens praksis knyttet til samfunnsøkonomiske vurderinger av helsetiltak i Norge. Prosjektet er utarbeidet på oppdrag fra Legemiddelindustrien (LMI), med flere medlemsfirmaer. I rapporten vises det at samfunnets betalingsvillighet for et kvalitetsjustert leveår, det vil si samfunnets alternativkostnad, er en mer relevant måleparameter.

Gjennom konkrete eksempler vises det hvordan en inkonsistens knyttet til:

  • Ulik vurdering og anvendelse av verdien av liv og helse, såkalte kvalitetsjusterte leveår
  • Ulik vurdering og anvendelse av produksjonsvirkninger, det vil blant annet si samfunnskostnaden knyttet til sykefravær og uførhet

Les rapporten her.

Inkonsistens i metodiske rammeverk bør adresseres for å sikre mer transparente og sammenlignbare informasjonsgrunnlag for å vurdere hvordan skattebetalernes penger allokeres, både på tvers av sektorer og innad i helsesektoren, står det i rapporten.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer