ColliCare har inngått et samarbeide med Rehub -byggebransjens gjenbruksselskap, som bidrar til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi i byggebransjen.

Rehub har som sin visjon å gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter. Det skal være like attraktivt og enkelt for kjøperen å velge et brukte byggematerialer som nye.

Ombruksmaterialer levert på døren

Logistikken har tidligere satt en stopper for Rebubs distribusjon av ombruksmaterialer, sammen ColliCare har de fått en praktisk løsning for transport og lagring, samt profesjonell håndtering av praktiske utfordringer som pakking, lasting og lossing med kran. 
 

– Vi er glade for å ha fått med oss en transportaktør som ser verdien av fleksible og helhetlige løsninger. De tar ikke kun ansvar for transport fra A til B, men for alle behov knyttet til logistikk, sier Linn Helland, i en melding. 


– Vi er glade for å ha inngått samarbeid med Rambøll Rehub . Samarbeidet går ut på prosjekt tilpassede logistikkløsninger for hele REHUB konseptet som er fundamentert på smarte og bærekraftige miljøløsninger.
Tore KristensenProject manager Projects & Special, er operasjonell ansvarlig for avtalen, og vil sammen med REHUB finne optimale løsninger per prosjekt i forhold til kost, tid, helse , sikkerhet, miljø og bærekraft, says Georg Skivik Moltu, Managing Director Projects & Special.
 

Her finner du mer informasjon om Rehub og ColliCare’s samarbeide  

Norsk byggebraansje ( in Norwegian)

MT logistics( in Norwegian)

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special+47 51 88 66 70+47 952 11 960MailLinkedIn

Tore Kristensen

Senior freight forwarder and project manager+47 46470466MailLinkedIn