FLERE KABLER: På dette kartet vil Statnett ha flere linjer, og har nå søkt NVE om å øke kapasiteten til Kollsnes.

– Vi ser at tempoet i elektrifiseringen av samfunnet går raskt og enda raskere enn man forutsatte for få år siden.

Det sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett i Statnett. Statnett har søkt NVE om å øke kapasiteten på Øygardskabelen mellom Lille Sotra og Kollsnes. Dette skal styrke forsyningssikkerheten og legger til rette for nytt, forventet forbruk i området.

– Vi søker NVE om å installere ny strømkabel parallelt med dagens kabel i Øygarden. Det nye kabelanlegget vil bli tilrettelagt for 420 kV og vil i tillegg doble kapasiteten sammenlignet med dagens løsning ved drift på 300kV, sier Vardheim i en pressemelding.

Vardheim mener Øygardskabelen er det viktige første steget for å møte den høye etterspørselen etter strøm i Bergens-regionen.

For tiden har Statnett prosjekter til en samlet investeringskostnad på omtrent 5 milliarder kroner under planlegging og gjennomføring i Bergen og omland.

–  Elektrifiseringen skjer raskt

– Vi ser at tempoet i elektrifiseringen av samfunnet går raskt og enda raskere enn man forutsatte for få år siden. I Bergensregionen har BKK Nett og Statnett bare siden 2018 mottatt en betydelig økning i henvendelser om nytt og økt strømforbruk i regionen, og Statnett er i gang med planlegging og gjennomføring av omfattende tiltak for å styrke forsyningen og øke kapasiteten i nettet her, sier konserndirektøren.

Økt kapasitet på Øygardskabelen er det tiltaket Statnett mener best øker leveringspåliteligheten til dagens forbruk og bidrar til økt kapasitet i nettet i Øygarden-området. I tillegg er Øygardskabelen viktig for å maksimere effekten av øvrige tiltak foreslått i KVU Bergen og omland. Transmisjonsnettet i området i dag er høyt belastet.

Samtidig foreligger det planer om betydelig nytt forbruk i samme område.

Legges parallelt med dagens kabel

Det eksisterende 300 kV kabelanlegg ligger i grøft langs fylkesveien mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune og ble bygget av BKK og satt i drift i 1995. Den nye kabelen Statnett har søkt om å installere planlegges i all hovedsak å bli lagt i grøft ved siden av det eksisterende kabelanlegget.

Det søkes samtidig om tillatelse til å oppføre nye stasjonsbygg ved siden av dagens stasjoner på Solsvik og Nordre Blomøy.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har ansvaret for den videre behandlingen av konsesjonssøknaden. Neste steg er at konsesjonssøknaden sendes på høring, og NVE vil kalle inn til høringsmøter.

Av Anders Ekanger