Torsdag 2/12 arrangerte EFO julemøte for medlemmer på Hotel Bristol. Selv om Covid lå som et bakteppe, var vi rundt 40 stykker og like mange som fulgte den digitale streamen

Du kan se opptaket av streamen her. (vi beklager litt skurrete lyd)

I år var det temaet fra Omstilling til tilbakestilling og vi hadde besøk fra Ruter, Opinion og PDT-Norge.

EFO-basen konkurranse

I oktober i år informerte vi om endringer som skal utføres i EFObasen, gjennom nye og flere krav til produktinformasjon, dette for å spare leverandører og grossister for fremtidig tidsbruk.

Første trinn i denne prosessen er at samtlige produkter skal ha krysset av for om de selger til grossist eller ikke (JA/NEI) og at all grunndata skal være lagt inn, innen 31/12.

Den innsatsen dere nå har lagt ned i dette arbeideter kjempe bra Vi ser at flere leverandører allerede er oppe i 100%! Takk for innsatsen dere gjør i EFObasen!

EFO og leverandørstyret vil takke dere alle for den verdifulle jobben dere gjør med å berike EFObasen med den informasjonen vi trenger slik at vi fremdeles er masterdatabasen for elektroprodukter i Norge.

Vinnere kåret

På julemøtet ble 3 vinnere kåret som alle har gjort en formidabel jobb, det er flere av dere vi gjerne ville trukket frem.

Vinnerne i følgende kategorier er:

Gruppe A(1-500 elnummer): THORN – ZG LIGHTING NORWAY AS

Gruppe B(501- 10 000 elnummer): ELIS ELEKTRO AS

Gruppe C(Over 10000 elnummer): SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Vinnerne ble premiert med blomster og diplom – Vi gratulerer!

Av Ida Thorendahl