ColliCare har videreutviklet distribusjonstjenestene i Norden og vi er stolte av å tilby

  • frakt mellom de skandinaviske landene
  • lokal distribusjon i landene

     

Et internordisk distribusjonsoppsett,

som med Jönköping som vår nye destinasjon på et distribusjonsknutepunkt i Sverige gjør distribusjonsnettverket komplett
 

  • lokasjoner på de største distribusjonsknutepunktene
  • faste ruter
  • tilpassede løsninger
  • døgnlevering

Les mer om våre skandinaviske/nordiske distribusjonstjenester her.

Transport og distribusjon i Norden

Ta kontakt med oss for ditt frakt- og distribusjonsbehov i NordenJeg vil gjerne ha informasjon/tilbud

2.png